Menu
Een Afrikaans sprookje in Twente
Thuiskomen in het groene Openluchttheater Hertme

Standhouders

Afrika Festival 2018

Onze Afrikaanse markt is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een begrip. Afrikaanse waren, kunst, maar ook catering: u vindt het allemaal op het Afrika Festival. Wilt u met uw stand meedoen aan het Afrika Festival, maar heeft u nog vragen? Vind hier alle informatie! Staat uw vraag hier niet bij? Stuur dan een berichtje naar market@afrikafestivalhertme.nl

Hoe kan ik me aanmelden voor de Afrikaanse markt?

U kunt zich aanmelden voor het Afrika Festival Hertme 2018 door dit formulier te downloaden en ingevuld te sturen naar market@afrikafestivalhertme.nl

Hoe worden standhouders voor de Afrikaanse markt geselecteerd?

De organisatie van het Afrika Festival selecteert de deelnemers voor de Afrikaanse markt op de aangeboden producten en/of diensten. De organisatie behoudt zich het recht om zonder opgaaf van redenen deelname te weigeren. De door de organisatie toegewezen kraam dient uitsluitend te worden gebruikt door de aangemelde deelnemer. Inschrijving geeft niet automatisch recht op deelname. Bij de selectie van de standhouders wordt gekeken naar relevantie en het aanbod. Wij garanderen in principe geen exclusiviteit maar proberen wel een zo breed mogelijk aanbod te selecteren. Bij selectie wordt naast het assortiment ook rekening gehouden met de volgorde van aanmelding.

Hoeveel kost het om als standhouder deel te nemen aan de Afrikaanse markt?

De kosten voor deelname vindt u in dit aanmeldformulier.

Wat zijn de standaard afmetingen van de stands?

Een standplaats is standaard 3 x 2 meter, inclusief een kraam. Wilt u een extra kraam of meer meters toevoegen aan uw standplaats? Geef dit dan aan op het aanmeldingsformulier. Hier zijn extra kosten aan verbonden.

Is er elektriciteit en water voorhanden op de standplaatsen?

Elke kraam beschikt over een elektriciteitsaansluiting. Dit geldt niet voor wateraansluitingen, maar er worden voldoende wateraansluitingen gerealiseerd op het marktterrein.

Hoe zit het met het eventueel annuleren van mijn standplaats?

Annulering dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren. Bij annulering later dan 4 weken voor aanvang van het Afrika Festival wordt 50% van de deelname kosten in rekening gebracht. Bij annulering later dan 2 weken voor aanvang van het Afrika Festival, vindt geen restitutie plaats.

Zijn er kwaliteitseisen waar standhouders aan moeten voldoen?

Indien standhouders etenswaren aanbieden, rekent de organisatie van het Afrika Festival erop dat de voorschriften van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in acht worden genomen. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het bieden van kwaliteit. Etenswaar worden aangeboden met inachtneming van de geldende hygiƫnecode en HACCP richtlijnen.

Vanaf welk tijdstip kan ik mijn stand inrichten/opbouwen?

De festivalpoort opent op zaterdagochtend om 08:00 uur voor standhouders.

Deelnemers nemen op eigen risico deel aan de Afrikaanse markt; de organisatie van het Afrika Festival is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies, schade of omzetderving door welke omstandigheid dan ook. De organisatie behoudt zich het recht voor om de locatie te wijzigen. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het bieden van kwaliteit van de verkoopwaar. De organisatie is niet aansprakelijk voor enigerlei schade of letsel van deelnemers en bezoekers, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld aan de kant van de organisatie.